top of page
GALLERY BRONDA
KESÄSALONKI
summer group exhibition 1.7-
Annankatu 16, Helsinki, Finland
 
 
-----------------------------------------------------------
 
15 July- 15 August 2022
Naantali Asuntomessut kohteet: 15, 34 ja 35
NAANTALI HOME AND HOUSE FAIR 
Houses 15, 34 and 35
The Mediterranean Sea, the fascinating Spanish atmosphere and colourful nature are as important elements in Maiju Tirri´s art as the Scandinavian barrenness, snow, ice sea, and the unique Finnish archipelago: four seasons are distinguished.

 

“In my art, I have a dialogue with the beauty of nature and its forces. The visuality of nature combined with the emotions experienced by humans - are the starting point of my art. I manifest goodness and positivity in contrast to the cruelty and ruthlessness of the world”

 

Art makes the home personal and looks like its inhabitants, a place where it is good to come. This is what I have tried to do in the works I have chosen for the houses of the fair as well. Art is an investment in the quality of life, just like a home.

15 – ROCK

 

The site’s artworks are inspired by the nature, bedrock and the flora of the forest. How the beauty of nature activates human emotional states and releases inner strength. “The love for the archipelago and its rocks, which the ice age has shaped into completely unique works of art, have brought me great experiences since childhood.” A series of abstract layered paintings have emerged from these emotional states, the meeting of the moment and eternity.

 

From the visual artist’s point of view, the challenge of a modern home is often huge window surfaces and small walls, but a work of art does not have to be large to bring joy to the viewer and its surroundings.

 

Nature surrounds this beautiful house, so the house becomes a part of nature, the interior also continues this line. A lot of natural materials, beautiful stone and wood have been used in the interior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 – SEASONS

 

The object’s artworks are inspired by the seasons, which burst through the apartment’s large windows.

“After returning to Finland, I appreciate more and more the change in bedtimes and find them very exotic. In winter, snow and ice cover the land and the whole country falls asleep. Every now and then the sun reflects on the ice and wind and creates a magical atmosphere with its shimmer. In autumn, before the fall, the world is downright mystical as the beautiful light filters through the branches of the trees. This visuality of nature has turned into abstract works”

 

35 – FIRE

 

The artworks on the site have gained their power from fire and flames, bonfires and sparks. Fire has magical power and is a savior and destroyer, loved and feared. “I experience great experiences while staring at the fire by the campfire and fall into a hypnotic-like calm state while the fire fades to embers.” Fire and fiery emotions have turned into abstract paintings, which are hung beautifully around the apartment, bringing fine details to complete the close-to-nature apartment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEHDISTÖTIEDOTE

 

Kansainvälisesti noteerattu kuvataiteilija  Maiju Tirri  palaa juurilleen Naantalin asuntomessuilla. Taiteilija Maiju Tirrin työt ovat esillä kolmessa messutalossa ja ne edustavat taiteilijan vahvan ajatonta abstraktia linjaa, tuoden Naantaliin ajan taiteenkeräilyä arvostavan trendin.

 

Maiju Tirri jakaa aikansa Espanjan ja Suomen välillä inspiroituen kahden eri maailman vastakohdista. Välimeri, kiehtova espanjalainen tunnelma ja värikäs luonto ovat hänen taiteessa yhtä tärkeitä elementtejä kuin skandinaavinen karuus, lumi, jäämeri, ja ainutlaatuinen Suomen saaristo: erottuvat neljä vuodenaikaa. ”Käyn taiteessani vuoropuhelua luonnon kauneuden ja  sen voimien kanssa. Luonnon visuaalisuus  yhdistettynä ihmisen kokemiin tunteisiin ovat taiteeni lähtökohta. Manifestoin hyvyyttä ja positiivisuutta kontrastina maailman julmuudelle ja armottomuudelle”

 

Taide tekee kodista henkilökohtaisen ja asujansa näköisen, paikan jonne on hyvä tulla."Tätä olen pyrkinyt korostamaan myös messutaloihin valitsemissani töissä."
Taide on on sijoitus elämänlaatuun, aivan kuten kotikin.

HONKATALOT Wing – KOHDE 15 – PERUSKALLIO

Luonto ympäröi tätä kaunista taloa jolloin talo tulee osaksi luontoa, myös

sisutus jatkaa tätä linjaa. Sisustuksessa on käytetty paljon luonnon

materiaaleja, kaunista kiveä ja puuta.

Kohteen taideteokset ovat saaneet innoituksensa peruskalliosta ja metsän

florasta. Kuinka luonnon kauneus aktivoi ihmisen tunnetilat ja vapauttaa

sisäisen voiman. “Rakkaus saaristoon ja sen kallioihin, jotka jääkausi on

muovannut täysin uniikeiksi taideteoksiksi ovat lapsuudesta asti tuoneet minulle suuria  elämyksiä”. Näistä tunnetiloista, hetken ja ikuisuuden

kohtaamisesta on syntynyt sarja abstrakteja kerroksellisia maalauksia.

Teoksen ei tarvitse olla suuri tuodakseen iloa katsojalle ja ympäristöönsä.

 

KOHDE 34 – VUODENAJAT

Kohteen taideteokset ovat inspiroituneet vuodenajoista, jotka pursuavat

sisään asunnon suurista ikkunoista.

“Suomeen palattuani arvostan yhä enemmän vuodeaikojen vaihtelua ja koen ne hyvinkin eksoottisena. Talvella lumi ja jää peittää maan ja koko maa vaipuu uneen. Silloin tällöin aurinko heijastelee jäälle ja hangelle ja luo taianomaisen tunnelman kimmellyksellään. Syksyllä taas ennen ruskan alkua maailma on suorastaan mystinen kauniin valon siivilöityessä puiden oksien läpi. Tämä luonnon visuaalisuus on muuttunut abstrakteiksi teoksiksi”

 

KOHDE 35 – TULI

Kohteen taideteokset ovat saaneet voimansa tulesta ja liekeistä, nuotiosta ja kipinöistä. Tulessa on maagista voimaa ja se on pelastaja ja tuohoaja, rakastettu ja pelätty. ”Koen suuria elämyksiä tuijottaessani nuotiolla tulta ja vaivun hypnoosin omaiseen rauhalliseen tilaan samalla kun tuli hiipuu hiillokseksi.” Tuli ja tuliset tunteet ovat muuttuneet abstrakteiksi maalauksiksi, jotka ovat ripustettu tuomaan persoonallista ilmettä luonnonläheiseen asuntoon.


bottom of page